Zaproszenie do składania ofert w projekcie „Prewencja boreliozy”

 In Uncategorized

Zaproszenie do składania ofert na zakup usług polegających na:
a. świadczeniu usług pielęgniarskich
b. świadczeniu usług diagnostycznych
c. świadczeniu usług interpretacja badań diagnostycznych

Celem zamówienia jest zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożenia zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie odsetka wykrywalności zakażeń Borellia burgdorferi wśród 5.000 mieszkańców województwa lubelskiego, zwłaszcza wśród osób wykonujących zawody szczególnie narażone na ryzyko ugryzienia kleszcza – rolnicy, leśnicy, myśliwi.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Prewencja boreliozy” nr RPLU.10.03.00-06-0009/19-00

Szczegółowy opis zapytania ofertowego wraz z dokumentacją znajduje się na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1/BOR/2020 link

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.