Szkolenia dla firm

Jeżeli czujesz, że w Twojej firmie panuje zastój, pracownikom brakuje motywacji, umiejętności lub wiedzy na dany temat – zgłoś się do nas. Wraz z zespołem naszych trenerów zaplanujemy wspólnie szkolenie szyte na miarę Twoich potrzeb, niezależnie od jego treści. Wśród dotychczas zrealizowanych szkoleń znajdują się u nas tzw. szkolenia miękkie – nastawione na rozwijanie indywidualnych umiejętności człowieka takich jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie personelu, negocjowanie, zarządzanie zespołem i autoprezentacja oraz tzw. szkolenia twarde – nastawione na przekazywanie specjalistycznej lub zawodowej wiedzy i zdobywania umiejętności ściśle związanych z wykonywaną pracą. Szkolenie może przybrać kilka form: warsztatu (obejmuje grupę liczącą ok. 15 osób, które wypracowują jakiś wytwór pod nadzorem prowadzącego); kursu (obejmuje grupę liczącą do ok. 20 osób, rolą prowadzącego jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy, używając różnorodnych metod) oraz seminarium (obejmuje grupę liczącą ok. 30 osób, rolą prowadzącego jest głównie organizacja seminarium)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.