Badania i rozwój

Nasze usługi szkoleniowe i doradcze, w zależności od potrzeb naszych klientów, mogą zostać wsparte przez szereg działań związanych z prowadzeniem badań mających na celu rozwój ich biznesu. W zakres naszych badań wchodzą badania satysfakcji klienta, wspomagające dostosowanie oferty poprzez zebranie informacji zwrotnych z rynku, badania rynku i opinii, dzięki którym poznasz najnowsze trendy i nastroje panujące wśród wybranej grupy targetowej, badania marketingowe, biorące pod lupę dotychczasowe działania firmy w tym zakresie, ich skuteczność oraz rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian, a także długofalowe prace badawcze prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi, dotyczące złożonych problemów ekonomicznych i społecznych.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.